Hvad er glykæmisk indeks GI

HVAD ER GLYKÆMISK INDEKS (GI)


Af Tine Simonsen Hald, Cand. Comm. i kommunikation & medicinalbiologi og BA i ernæring og sundhedGlykæmisk indeks (GI) er et mål for en fødevares eller et måltids evne til at påvirke kroppens blodsukkerniveau på baggrund af fødevarens eller måltidets indhold af kulhydrater.


Hvad er blodsukker?


Når kulhydratholdige fødevarer fordøjes omdannes kulhydraterne tilsukkerstoffet glucose. Glucosen optages i blodet, heraf navnet blodsukker, ogbruges som ”brændstof” i kroppens celler. Blodets indhold af glucose varierer iforhold til fødeindtaget.


Forskellige typer kulhydrat virker fysiologisk forskelligt på kroppen og derfor optages de  med forskellig hastighed af kroppens fordøjelsessystem.


GI-tallet for den enkelte fødevare eller måltid varierer således alt efter hvilken type kulhydrater fødevaren eller måltidet indeholder. Kulhydrater kan opdeles i hurtigt optagelige og langsomt optagelige kulhydrater.


Hvor hurtigt et kulhydrat optages i kroppen afhænger af flere faktorer, herunder kulhydratets biologiske struktur, fødevarens indhold af kostfibre og forarbejdning/tilberedning. Disse forhold har stor betydning for optagelseshastigheden.


Som eksempel kan nævnes at hvidt sukker og hvidt brød indeholder kulhydrater som optages hurtigt, mens kulhydrater fra fuldkornsprodukter optages langsomt. 


Hvorfor tage hensyn til det  glykæmiske indeks?   


Det glykæmiske indeks blev oprindeligt udviklet som en hjælp til sukkersygepatienter som blev anbefalet kost med lave GI-tal for at de bedre kunne holde deres blodsukkerniveau stabilt.


Senere forskning tyder dog på at et lavt GI i den almene kost kan virke forebyggende over for både sukkersyge, hjerte-/karsygdom og fedme. 


Tal og tabeller 


Når en fødevares glykæmiske indeks skal fastlægges måler man hvor hurtigt fødevarens kulhydrater optages i forhold til et testkulhydrat som enten er hvidt brød eller glucose (druesukker). Begge disse testkulhydrater optages hurtigt i kroppen.


Tallet for det glykæmiske indeks er altså et procenttal som skal ses i forhold til testkulhydratet.


Hvis en fødevares glykæmiske indeks f.eks. er 40, betyder det altså at kulhydraterne i fødevaren hæver blodglucoseniveauet med 40 % af hvad den samme mængde testkulhydrat (hvidt brød eller glucose) ville gøre.


Da hvidt brød optages langsommere end glucose, vil fødevarernes glykæmiske indeks i forhold til hvidt brød være højere end det glykæmiske indeks i forhold til glucose, selv om den fysiologiske virkning er den samme.


Se tabel med GI for forskellige fødevarer 


Hvordan anvendes det glykæmiske indeks i praksis?


Da måltider ofte består af flere fødevarer, må man for at for at anvende det glykæmiske indeks i praksis beregne GI-tallet pr. måltid. Uanset om man spiser en enkelt fødevare eller et blandet måltid må man desuden have præcist kendskab til fødevarens eller måltidets indhold af kulhydrater.


Herfefter kan man beregne det glykæmiske indeks ved at gange hver fødevares bidrag af kulhydrater med fødevarens GI-tal. Til slut lægger man tallene for hver fødevare sammen for at finde hele måltidets glykæmiske indeks.Læs Sundfos andre artikler om glykæmisk indeks (GI) her:


Hvordan kan du bruge det glykæmiske indeks?


Bliv sundere med lavt glykæmisk indeks


Ny forskning: Tab dig med det glykæmiske indeks


Glykæmisk indeks - tabel