PCO og den svære barnløshed

PCO og den svære barnløshed


Af Tine Simonsen Hald, Cand. Comm. i kommunikation & medicinalbiologi og BA i ernæring og sundhedUfrivillig barnløshed er ofte en af de triste følger af polycystisk ovariesyndrom, forkortet PCO. Faktisk er PCO en af de mest almindelige årsager til fertilitetsbehandling i Danmark. Barnløsheden kan gøre hverdagen meget svær -ikke mindst på det psykiske plan. Bekymringen og tankerne om det fremtidige barn, barnløshedsbehandlingen og uvisheden om hvorvidt det lykkes at blive forældre kan fylde så meget i hverdagen at der ikke bliver plads eller overskud til meget andet.


At leve med PCO kan være vanskeligt og belastende i sig selv. Og når barnløsheden kommer oveni bliver hverdagens bekymringer ikke mindre. I en undersøgelse fra Roskilde Universitet fortæller barnløse kvinder med PCO om deres hverdag og tankerne om barnløsheden:

”Der er ikke noget jeg ønsker mere i hele verden end at blive gravid. Man bliver så frustreret når det ikke lykkes. Det fylder RIGTIG meget i min hverdag. Vil det nogensinde lykkes at få et barn?”,

spørger en af kvinderne i undersøgelsen - og hun er ikke alene om at føle sig frustreret og bekymret.

Undersøgelsen viser, at de fleste af kvinderne er meget påvirkede af barnløsheden.


Barnløsheden påvirker kvinderne både fysisk og psykisk, men den psykiske påvirkning er størst. Det er ofte de svære følelser omkring barnløsheden som fylder meget i hverdagen.


Behandlingen kræver sin kvinde

De kvinder der er i behandling for barnløshed fortæller, at behandlingen

kræver meget af dem. En kvinde siger:

”Barnløsheden påvirker mig meget, især efter at vi har været i hormonbehandling i et år. I løbet af den tid har jeg været meget humørsvingende”.


Behandlingen kan tage ganske hårdt på kroppen og kræver også ændringer i hverdagen af mere praktisk karakter. Fx skal kvinder i barnløshedsbehandling ind imellem tage fri fra arbejdet og dette kan volde vanskeligheder, især hvis kvinden ikke har fortalt arbejdspladsen, at hun forsøger at blive gravid.


Gid det var mig

Kvinderne fortæller også om deres reaktioner på andres graviditeter. Det kan være svært at rumme, at andre bliver gravide omkring en, når det ikke lykkes for en selv:

”Det påvirker mig meget, når folk fortæller, at de er blevet gravide……jeg bliver meget ked af det over at det ikke er mig.”


"Også små børn kan bringe følelserne op. En kvinde som arbejder i en forretning fortæller:

” Der er da mange gange at der kommer de her små børn ind hvor jeg tænker: ”Gid at det var mig der havde et barn”. Det er da sådan lidt træls, synes jeg.”


En ”rigtig” kvinde

Følelsen af kvindelighed kan tage et ordentligt dyk nedad i takt med den manglende streg på graviditetstesten.  Den udeblevne graviditet kan påvirke selvfølelsen og humøret.

En kvinde fortæller:

” Man kan jo nærmest gå helt tilbage til den oldnordiske tankegang: Nå, men, kvinder skal bare føde nogle børn. Ellers så duer de ikke til noget. Den kan man også godt trække lidt rundt med. Det påvirker ens humør helt vildt meget.


Det kan være svært at snakke med andre

Nogle kvinder taler meget med andre om deres barnløshed mens andre vælger at holde problemet for sig selv. En oplevelse af manglende forståelse fra omgivelserne kan være en af grundene til at kvinderne ikke har lyst til at dele deres problem. En anden grund kan være, at det er smertefuldt at erkende, at man har problemet og man kan føle sig udstillet ved at tale om det.


Andre vælger at være åbne om deres barnløshed, enten fra starten eller med tiden.

En kvinde siger: ” Det er jo meget normalt, at folk spørger til om man skal have børn. De bliver sikkert kede af det, når de har sagt noget, der gør mig ked af det, men hvis ikke de ved det, så kan det være svært at undgå. Derfor er jeg begyndt at sige, at jeg har PCO, og at det gør det svært at få børn.”


"Skal du ikke snart have børn?"

Flere kvinder synes det er generende, når andre mennesker ”stikker” til dem og spørger om det ikke snart er på tide, at de får nogle børn. Selv om det som regel bliver sagt i en god mening kan det gøre ondt på den barnløse at blive konfronteret med problemet hele tiden.

Der er også forskel på hvor stort behovet er for at tale med andre mennesker om problemet og ikke alle har lige meget brug for at dele tanker med andre.

En del barnløse kvinder med PCO finder ligesindede på debatfora for kvinder med PCO, hvor barnløshed også er et vigtigt emne. Flere har haft glæde af www.pcoforum.dk


Hvor meget kan man selv gøre?

Barnløsheden er blandt andet svær, fordi man kan føle, at det er meget vanskeligt selv at gøre noget ved problemet. Kvinderne i undersøgelsen er overvægtige, og de ved godt at vægttab kan hjælpe dem med at blive gravide. Men selv om mange prøver og meget gerne vil tabe sig lykkes det ikke for alle.

Dette skyldes blandt andet, at mange ikke kender til den rette kost for overvægtige med PCO. Men det skyldes også, at vægttab ofte kræver meget store ændringer af hverdagen, og dette kan være rigtigt svært i praksis.


For mange lykkes det heldigvis at tabe sig, især hvis de får hjælp og vejledning til vægttabet fra en kostvejleder eller anden person med forstand på PCO og kost.  En del oplever spontane graviditeter efter et vægttab og vægttabet behøver ikke være større end 5 – 10%  af kropsvægten, for at ægløsningen kan blive normal, og graviditetschancerne hermed øges.


Læs mere om PCO og vægttab på Sundfo:

Overvægtig med PCO - sådan taber du dig!


Barnløshed kan give stress og depression

En stor dansk undersøgelse af barnløse par fra 2000 - 2002 støtter ovenstående oplevelser. Undersøgelsen er foretaget af Lone Schmidt, som blandt andet forsker i de psykosociale følger af barnløshed og barnløshedsbehandling. Ifølge Lone Schmidt kan følgerne af barnløshed være dårlig livskvalitet, skyldfølelse, angst, stress og depression.


Barnløsheden kan også belaste forholdet til andre mennesker. Ifølge Lone Schmidt har mennesker som undgår at tale med deres partner om barnløsheden, generelt et højere stress-niveau end dem, som er mere åbne og forsøger at håndtere problemet. Blandt andet kan psykoterapi hjælpe med at nedsætte stress og depression hos barnløse.


Psykolog Josefine Alberts giver dig gode råd og nyttig viden om den psykiske side af barnløshed og behandling her:

Når en kvinde er i fertilitetsbehandling, af Josefine Alberts


Læs mere om Lone Schmidts undersøgelse her:

http://www.danmedbul.dk/Dmb_2006/0406/0406-disputatser/DMB3808.htm